Hướng dẫn chơi Ba Tây trên nhà cái CASINO online

  • Mỗi người chơi nên chia số tiền mà mình có thành 2 phần. Trong đó 1 phần để chơi cho 1 ngày, phần còn lại là tiền dự phòng. Thông thường thì tỷ lệ chia vốn sẽ là 70-30. Tức là 70% tổng số tiền để chơi còn 30% còn lại là để dự phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *